+ (0298) 326684

sinode@gkj.or.id

Follow Us:

Jemuwah, 26 Mei 2023 Minggu Paskah VII

Pangentasan 19:16-25; Jabur 33:12-22; Rum 8:14-17

ABBA

“… nanging kowe wis padha nampani Sang Roh kang njalari

kowe dadi  putrane Gusti Allah. Marga saka Roh iku kita banjur

padha nyebut:  “Abba, Rama!”

 (Rum 8:15b)

Kabeh wong ing donya iku duwe bapak kandung, kajaba Adam lan Kawa lan Gusti Yesus. Saka pengalaman uripe manungsa, ng donya iki akeh gegambaran babagan bapak, bapak sing apik lan bapak sing ala. Gegambaran mau gumantung saka pangeling-elinge wong iku nalika  urip bebarengan karo bapake. Ana sing duwe pangeling-eling utawa kenangan apik, ana sing duwe kenangan sing ala. Kenangan sing apik manawa wong iku nalikane urip karo bapake, digulawenthah dening bapake kanthi kebak katresnan, kosok baline, yen dirumat lan digedhekake kanthi gething, malah ngalami KDRT, lan jalari trauma, gegambaran tokoh bapak kang dieling-eling mesthi bapak kang ala.

Ing Kitab Suci, Gusti Allah asring sinebut minangka Bapak. Malah ing pandonga kang diwulangake dening Gusti Yesus, yaiku Donga Rama kawula, pandonga marang Gusti Allah uga diunjukake kanthi nyebut Panjenengane minangka Rama utawa Bapak

Tembung Rama iku ing kitab suci siinebut mawi  tembung basa Aram yaiku abba. Tembung abba iku, minangka sebutan saka bocah kang nyeluk marang bapak kandhunge dhewe. Karana iku,  Gusti Yesus paring piwulang marang awake dhewe, yen Gusti Allah kuwi cedhak, ora adoh.  Ana ing sakjroning donga lan pamuji kang awake dhewe unjukke, awake dhewe bisa ngrasakke manawa Gusti Allah kuwi kaya ramane awake dhewe, Rama kang nggatekke marang apa kang awake dhewe aturake, Rama kang mangerteni apa kang awake dhewe butuhke, Rama kang pirsa kabeh masalah uripe awake dhewe, lan Rama kang wus nyawisake berkah-berkah kang paling apik kanggo wakhe dhewe minangka para putrane. Mulane aja kendhat-kendhat ing pandonga lan pamuji marang Gusti Allah Rama kita. Ya Abba, ya Rama.  |*NT

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Kontak

© 2022 Created  Sinode GKJ